Web Analytics

Loodgieter Lisse

Loodgieter Lisse

 

Loodgieter is een bekend beroep. Loodgieters zorgen voor de bouw van badkamers en het service daarvan. Dit wil dus zeggen dat hij gasleidingen construeert en ook weer maakt als er schade is. Hij zorgt ook voor de aanleg en het onderhoud van rioleringen. Dit zijn pijpen die onder andere het vuile afvalwater van verschillende huizen terugvoeren naar zuiveringsinstallaties.
Een loodgieter is een specialist die zich richt op bouw en onderhoud van sanitair, verwarmingen, waterleidingen en/of het riool.
In de volksmond noemt men een installateur nog steeds een loodgieter.
Het woord loodgieter komt van het gieten van stroken lood en loden pijpen. Hiermee werden van oudsher buizen waterbestendig gemaakt. Destijds, in de twintigste eeuw, waren er geen gasinstallaties en waterinstalaties. Toch bestond de loodgieter al. Hij hield zich toen druk met loden platen voor op de daken, tot de gasinstallaties en riolen opkwamen. Deze water- en afvoerleidingen werden uit lood gemaakt en zo kwam dit mooie werk bij de loodgieter terecht. In de volksmond noemen we een installateur nog steeds een loodgieter.

vind loodgieters

loodgietersbedrijven

loodgietersbedrijven Noord-Holland